Nazwa funduszy nie zawsze odzwierciedla jego charakter

Nazwa funduszu często może okazać się myląca. Przykładem jest Skarbiec Lokacyjny. Wydawać się może, że podstawową kategorią aktywów będą w tym przypadku instrumenty rynku pieniężnego, jednak produkt ten dedykowany jest inwestorom zorientowanym na dług korporacyjny o podwyższonym poziomie ryzyka. Aktywa inwestowane są przede wszystkim w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy, zarządzanych przez firmy o globalnym zasięgu – Schroders, Fidelity, Franklin Templeton. Dominują obligacje przedsiębiorstw z Europy Zachodniej oraz USA ( na koniec 2015 roku odpowiadały za ok. 70 proc. portfela). Uzupełnienie stanowiły papiery dłużne, wyemitowane przez krajowe przedsiębiorstwa. Obok papierów bankowych portfel zawiera obligacje firm z branży deweloperskiej i transportowej. Są w nim też jednostki funduszu, którego wycena odzwierciedla notowania swapów ryzyka kredytowego. Skarbiec lokacyjny w rankingach Analiz Online otrzymał wysoką, 4-gwiazdkową notę. Czytaj dalej»

Coraz więcej spółek wypłaca dywidendy

Zyskiem dzieli się z akcjonariuszami już prawie 40 proc. polskich spółek z GPW, wartość dywidend wypłacanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa systematycznie rośnie. Z analizy KPMG wynika, że 166 krajowych spółek z GPW wypłaci swoim akcjonariuszom w sumie 16,8 mld zł. Stopa dywidendy dla krajowego parkietu ustabilizowała się w przedziale 2,5 – 4 proc., czyli zbliżonym do poziomów obserwowanych na zachodzie Europy.

Rekordziści pod względem zadeklarowanych kwot dywidend za 2015 rok wypłacą akcjonariuszom ponad 2 mld zł, najwyższa z nich sięgnie poziomu 2,3 mld zł. Cztery spółki na rynku zadeklarowały  ponad 1 mld zł dywidendy za poprzedni rok. Czytaj dalej»

Polacy coraz częściej kupują mieszkania za gotówkę

Polacy zamiast deponować oszczędności na nisko oprocentowanych depozytach wolą kupować nieruchomości. Aż 65 proc. nowych mieszkań kupowanych jest za gotówkę. Deweloperzy osiągnęli w I kwartale br. najwyższą jak dotąd kwartalną sprzedaż nieruchomości (3,6 mld zł). Pomimo najniżej w historii oprocentowanych kredytów hipotecznych, Polacy wciąż ostrożnie sięgają po to rozwiązanie.

Rekomendacja KNF regulująca minimalny wkład może skłaniać do oszczędzania tych, którzy chcą zakupić własne lokum. Wymagany wkład własny top obecnie 15 proc. wartości nieruchomości, a od przyszłego roku będzie on wyższy o kolejne 5 p.p. Czytaj dalej»

Ziemia wciąż jest dobrą inwestycją

Do inwestowania w nieruchomości gruntowe przekonują nie tylko słabe wyniki produktów finansowych z oferty banków, ale też szeroko pojmowane bezpieczeństwo. Współczesny rynek inwestycji kapitałowych stał się nieprzewidywalny Ziemia jest bardzo stabilnym aktywem, które skutecznie chroni przed rynkowymi zawirowaniami. Według ekspertów ceny gruntów mogą na pewien czas zatrzymać się, ale na pewno nie spadną. Wskazują kilka podstawowych czynników definiujących ziemię, jako bezpieczną formę lokowania kapitału. O ile trudno jest przewidzieć zachowania na rynkach kapitałowych, o tyle w przypadku nieruchomości jest to bardziej racjonalne. Jeżeli nieruchomość posiada potencjał wzrostu, to zysk jest przewidywalny. Ziemia jest inwestycją, której nie trzeba pilnować, można ją odsprzedać bez skomplikowanego edukowania klienta. Prawdopodobieństwo stabilnego, harmonijnego i w miarę pewnego wzrostu sięga od kilku do kilkunastu procent rocznie. Czytaj dalej»

Koszty zarządzania decydują o wynikach funduszy

Na wyniki funduszy istotny wpływ mają koszty zarządzania. Analizy Online sprawdziły, które rozwiązania akcji polskich są najtańsze. Na krajowym rynku funduszy w przypadku rozwiązań akcyjnych normą jest opłata za zarządzanie na poziomie 3,50-4,00 proc. Jest ona średnia dwa razy wyższa w porównaniu z zachodnimi rynkami. Koszty z zarządzania mogą mieć kluczowy wpływ na  ostateczny zysk z inwestycji, zwłaszcza w długiej perspektywie.

W ofercie towarzystw coraz częściej pojawiają się niższe opłaty stałe za zarządzanie, w zamian za oddanie części zmiennej, czyli opłaty uzależnionej od wypracowanego wyniku. Takim produktem jest BPH Superior Akcji. Opłata stała za zarządzanie ustalona została na poziomie 0,70 proc. Aby zainwestować w to rozwiązanie należy dysponować kwotą 500 tys. zł na pierwszą wpłatę. Czytaj dalej»

Inwestując za granicą trzeba liczyć się z ryzykiem walutowym

Słaba koniunktura na warszawskiej giełdzie sprawia, że coraz większa liczba inwestorów szuka alternatyw na warszawskim parkiecie. Decydując się na zagraniczne zakupy trzeba pamiętać o ryzyku walutowym. Czynnik ten może być zarówno sprzymierzeńcem inwestora, jak i utrapieniem redukującym zyski ze zmian notowań, często powodującym straty.

Generalna zasada mówi, że osłabienie złotego w czasie trwania zagranicznej inwestycji jest korzystne dla jej wyniku, jednak jej praktyczne wykorzystanie nie jest łatwe. Wiąże się z koniecznością przewidywania zmian kursów oraz wyboru momentu rozpoczęcia inwestycji gdy złoty jest mocny i jej zakończenia, gdy osłabnie. Tendencja ta musi zostać skoordynowana z kierunkiem trendu panującego na rynku, na który wchodzi inwestor. Najczęściej najtrudniejszym zadaniem jest prognozowanie na rynku walutowym. Czytaj dalej»

Fundusze obligacyjne i zagraniczne przyniosły największe zyski

Teoretycznie w długim terminie najbardziej opłacalne powinny być akcje spółek notowanych na giełdzie, ale z aktualnego zestawienia stóp zwrotu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) wcale to nie wynika. W ciągu ostatnich dziesięciu lat najwięcej zyskały fundusze, które w ogóle nie posiadają akcji w portfelach lub mają ich stosunkowo niewiele. W czołówce rankingów przeważają bezpieczne fundusze zrównoważone i obligacyjne.

Wynika to z sytuacji na giełdach. W 2015 roku wartość WIG zmniejszyła się o 9 proc., a WIG20 spadł o 20 proc. Czytaj dalej»

Inwestycje w 2016 roku

Z projekcji NBP przygotowanej w listopadzie ubiegłego roku wynika, że polska gospodarka będzie rosła w tempie 3,3 proc., a stopa bezrobocia wyliczana według metodologii Eurostatu, spadnie na koniec roku do 6,8 proc. Wzrosną wynagrodzenia brutto o 4,9 proc. Inflacja sięgnie ok. 1,1 proc. Trudno będzie o atrakcyjne lokaty bankowe i inwestycje. W bankach można liczyć na 1 – 2 proc. rocznie. Część analityków jest zdania, że RPP jeszcze obniży stopy procentowe, ale pojawiają się też głosy, że do tego nie dojdzie.

Kursy akcji banków i firm surowcowych w tym roku będą miały mniejszy wpływ na notowania WIG20. Ich łączny udział w indeksie zmniejszył się z 25 do 18 proc. Czytaj dalej»

Popularne fundusze nie zawsze są najlepsze

Zwykle w parze z wysokimi wynikami idą napływy świeżej gotówki. Jednak praktyka często pokazuje coś innego. Od początku roku Millenium Dynamicznych Spółek wypracował +12,9 proc. zysku, jest to trzeci najlepszy wynik wśród funduszy akcji MIŚS. Wysokie rezultaty nie przyciągnęły nowych klientów. Od początku roku fundusz odnotował przewagę wypłat nad wpłatami w wysokości -0,4 mln zł.

Nie jest to jedyny taki przypadek, w którym fundusz plasujący się w czołówce rozwiązań w swojej grupie pod względem stóp zwrotu, zmaga się z ujemnym bilansem sprzedaży. Okazuje się, że połowa funduszy akcji polskich uniwersalnych oraz małych i średnich spółek, które znalazły się w pierwszych kwartylach stóp zwrotu w okresie ostatnich 10 miesięcy, w tym czasie odnotowała ujemne saldo wpłat i wypłat. Czytaj dalej»

Rachunki oszczędnościowe lepsze od krótkoterminowych lokat

Na rynku bez trudu można znaleźć kilka banków, które oferują co najmniej 3 proc. w skali roku na kontach oszczędnościowych. Oferty te konkurują z krótkoterminowymi lokatami, oprocentowanie depozytu jednomiesięcznego wynosi średnio 1,83 proc. w skali roku, średnia stawka trzymiesięcznego to 2,44 proc.

Wysokooprocentowane rachunki oszczędnościowe należy traktować rozważnie, większość z nich stanowią oferty promocyjne, które trwają najwyżej kilka miesięcy i wymagają dodatkowo założenia konta osobistego, często płatnego. Czytaj dalej»